Viskosuplementaatio nivelvaivojen hoidossa

Rustovaurioiden ja kuluman tausta

Meillä kaikilla on vaurioita eri nivelten rustoissamme. Nivelten rustovaurioiden syitä ovat mm. tapaturmat, nivelten ylirasitus eri syistä, nivelten löysyys, raajojen linjausvirheet, synnynnäiset syyt sekä verenkiertoperäiset syyt. Yleisin syy nivelten kulumiseen on toistuvat pienet rustovammat, jotka johtavat rustojen vaurioitumiseen vähitellen vuosikymmenien aikana. Tämän jälkeen kulumisprosessi usein kiihtyy.

Kumuloituvat rustovauriot nivelessä johtavat siis hitaasti nivelen kulumaan – ja kun rustopinnat ovat rikki, prosessi vaikuttaa kiihtyvän ja etenevän aiempaa selvästi nopeammin.

Oireisia kulumia on yleisimmin polvessa tai lonkassa, mutta myös mikä tahansa muukin nivel voi samalla tavoin kulua.

Rustovaurioiden ja kuluman hoito viskosuplementaatiolla

Jos rustovaurio tai kuluma on oireinen (joskus kuluma voi olla täysin oireetonkin), siihen pyritään saamaan lievitystä erilaisin keinoin (kts. myös artikkeli polvinivelen yleisimmistä vaivoista).  Viskosuplementaatio on yksi osa tätä hoitoa ja uudenlainen lähestymistapa oireisia rustovaurioita hoidettaessa.

Kaikkien nivelten kulumien tämän hetken perushoito on aktiivinen fysioterapia eli lihasten kunnon ja nivelen liikelaajuuden ylläpito, sekä nivelen rasitukseen vaikuttaminen esim. painonhallinnalla tai työtapojen muutoksella.

Usein rustovaurio tai kuluma johtaa niin hankalaan kiputilanteeseen, että nivelen käyttö on hankalaa ja tällöin fysioterapiaa ei käytännössä voida hoitona käyttää. Tai jos sitä kokeilee, nivel kipeytyy ja sen jälkeen hoito varmasti jää siihen. Usein pitkälle edenneessä kulumassa ongelmana on myös painon nousu liikkumattomuuden vuoksi.

Viskosuplementaatio eli nivelnestekorvikkeen injektoiminen niveleen toimii hyvänä fysioterapian tukihoitona. Parhaimmillaan se mahdollistaa kivuttoman liikkumisen ja lievittää leposäryn. Kaikki eivät saa viskosuplementaatiolle yhtä hyvää vastetta, mutta selvästi suurin osa potilaista hyötyy siitä.

Miten viskosuplementaatio oikein vaikuttaa ?

Asiasta ei ole yksiselitteistä tutkimustietoa käytettävissä. Viskosuplementaatio-injektioiden on valmistajien mukaan todettu stimuloivan nivelen solujen omaa natriumhyaluronaattisynteesiä.

Tämä saattaa selittää melko pitkäkestoisen vaikutuksen myös niillä valmisteilla, jotka poistuvat nivelestä nopeasti.

Väitän ettei viskosuplementaatiolla ole laajoja farmakologisia vaikutuksia tai ruston kasvua tai parantumista oleellisesti lisääviä vaikutuksia vaan positiivinen vaikutus perustuu yksinkertaisesti liikekitkan vähentymiseen. Vaurioituneiden rustopintojen liukuminen toisiaan vasten aiheuttaa kitkaa ja ruston vaurioitumista edelleen. Mitä sileämmät nämä pinnat ovat, sen paremmin ne kestävät. Viskosuplementaatiolla näiden vaurioituneiden pintojen välille saadaan liukastinkerros, joka vähentää dramaattisesti liukupintojen välistä kitkaa (samalla tavoin kuten moottoriöljy muodostaa kitkaa vähentävän elementin sylinterissä).

Allaolevassa röntgenanimaatiossa on erinomaisesti havainnollistettavissa polvilumpion ja sääriluun nivelpintojen liike reisiluun nivelpintoja vasten. Mikäli nämä nivelpinnat ovat vaurioituneet ja liikekitka lisääntyy, on looginen seuraus kipu ja turvottelu rasituksen yhteydessä ja sen jälkeen.

polvi(julkaistu tekijän antamalla luvalla)

 Viskosuplementaation kehitys

Viskosuplementaatiovalmisteet on kehitetty 1990-luvulla ja kehitystyötä on sen jälkeen jatkettu. Valmisteet perustuvat hyaluronihappoon (hyaluronic acid, HA), jonka geelimäiset ominaisuudet muistuttavat ihmisen terveen nivelnesteen koostumusta.

Ensimmäisenä markkinoille tuli Artzal, jota käytetään viikon välein 3-5 viikon sarjana. Joka viikko injektoidaan niveleen 2,5ml Artzalia. Oireiden lievitys on tutkimusten mukaan kestänyt 5-26 viikkoa. Valmistajan mukaan Artzalin sisältämä natriumhyaluronaatti poistuu nivelestä noin 48 tunnissa.

Muita valmistenimiä ovat mm. Hyalgan, Ostenil, Go-On ja useat muut.

Yhtenä viimeisimmistä tulokkaista on Synvisc, joka voidaan injektoida myös kerta-injektiona (Synvisc One). Synvisc on erilainen kuin muut natriumhyaluronaattivalmisteet siinä mielessä, että sen poistuminen nivelestä on huomattavasti hitaampaa. Tämä on aikaansaatu ristikkäissidoksilla. Valmistajan mukaan Synviscin sisältämä Hylaani G-F20 poistuu nivelestä 44 vuorokaudessa. Synvisc on eläinperäinen valmiste (kukonheltta), eikä sitä tulisi käyttää jos potilas on allerginen siipikarjalle tai kananmunalle.

Myös Durolane on pitkävaikutteinen viskosuplementtivalmiste ja valmistaja lupaa sen puoliintumisajaksi noin 1kk, jolloin teoriassa sen pysymisaika nivelessä on jopa 5kk. Durolane on synteettinen valmiste, eikä siihen siten sisälly riskiä eläinperäisten proteiinien aiheuttamasta allergisesta reaktiosta.

Mitä pitempi nivelestä poistumisaika on, sitä pitempään se teoriassa voi vaikuttaa ja vähentää nivelen sisäistä kitkaa. On kuitenkin muistettava, että myös nopeasti poistuvalla valmisteella (esim. Artzal) oireiden lievittyminen saattaa kestää jopa 3-6kk siitä huolimatta, että valmiste häviää nivelestä jo lyhyen ajan sisällä. Tämän saattaa selittää nivelen omien solujen natriumhyaluronaattisynteesin lisääntyminen injektioiden seurauksena.

Viskosuplementaation haitat

Viskosuplementaatiohoidossa voi tulla myös sivuvaikutuksia. Esimerkiksi vahingossa tapahtuva injektio pehmytkudoksiin voi aiheuttaa punoitusta ja kuumotusta injektioalueella. Lisäksi kaikkiin nivelensisäisiin injektioihin sisältyy tulehdusriski.

Käytettäessä niitä valmisteita, joiden poistuminen elimistön kudoksista kestää jopa yli kuukauden, tulee injektiossa noudattaa erityistä huolellisuutta. Mikäli tämän valmisteen injektoi väärään paikkaan, saatetaan aiheuttaa pitkäkestoisempi paikallinen reaktio.

Viskosuplementaatiosta ja sen turvallisuudesta on tehty useita tutkimuksia. Esimerkiksi vuonna 2013 julkaistiin 4866 potilaan vertailuaineisto, jossa osa potilaista oli saanut keittosuolaliuosta ja osa viskosuplementaatiota. Yhteenvetona tässä julkaisussa todettiin, että viskosuplementaatio on turvallista ja tehokasta hoitoa polven kulumassa.

Miller, Block: US-Approved Intra-articular Hyaluronic Acid Injections are Safe and Effective in Patients with Knee Osteoarthritis: Systematic Review and Meta-analysis. Clin Med Insights Arthritis Musculoskelet Disord. 2013; 6:57-63.

Suomalainen potilastapaus

Julkaisen tämän potilastapauksen ja rtg-kuvat potilaan antamalla luvalla. Potilaani on toivonut, että tietoisuus viskosuplementaatiosta leviäisi ja mahdollisimman moni saisi siitä yhtä hyvää apua kuin hän itse on saanut. Tämän ja myös useiden muiden suomalaisten potilastapausteni pohjalta suosittelen viskosuplementaatio-hoitokokeilua myös pitkälle edenneessä kulumassa. Kaikilla se ei auta yhtä hyvin, mutta joskus vaste on erinomainen.

83-vuotias mies. Parkinsonin tauti. Sepelvaltimotauti. Hyperkolesterolemia. Vuosien ajan oikean polven kipuilua, muuttunut hyvin vaikeaksi kesällä 2012. Saanut aiemmin kortisonia, joka auttanut lyhyeksi aikaa. Polvinivelen liike on rajoittunut selvästi, liikevajautta on noin 30 astetta sekä eteen- että taaksepäin. Kävely hyvin hankalaa. Polvituki ja keppi.  

etusivu

                           Röntgenkuvissa on todettavissa pitkälle edennyt kuluma, kaikki nivelalueet ovat kuluneet ja tilanne näyttää röntgenkuvasta katsoen melko toivottamalta.

 

Potilaasta tehtiin tässä vaiheessa hoitosuositusten mukaisesti lähete fysioterapeutille ja lisäksi proteesileikkausarvioon julkiseen erikoissairaanhoitoon.

Odottaessaan pääsyä julkiseen sairaanhoitoon, ottaa uudelleen yhteyttä. Oire on hyvin hankala ja rajoittaa vaikeasti liikkumista. Tässä vaiheessa Synvisc on juuri tullut Suomen markkinoille ja päädytään tätä kokeilemaan. Vaste on välitön. Noin 15 minuutin sisällä injektiosta potilas huomaa selvän positiivisen vaikutuksen, joka kestää kuukausia.

Päästyään myöhemmin proteesileikkausarvioon polvi on niin lieväoireinen, ettei operatiivisia toimenpiteitä suositella. Toki potilaalla on riskitekijänä myös sepelvaltimotauti, joka saattaisi komplisoida proteesileikkausta ja siitä toipumista.

Synvisc One-injektion positiivinen vaikutus kesti lopulta noin 3 kuukautta tällä potilaalla. Sen jälkeen oireet palasivat. Huomioitava kuitenkin on se, että polvi on käytännössä loppuun kulunut – luu hankaa luuta – eikä rustopintoja käytännössä ole enää jäljellä. Jopa tällaisessa pitkälle edenneessä tilanteessa saavutettu vaste kertoo liukuominaisuuksien oleellisesta parantumisesta injektion seurauksena.

Tilannepäivitys 10/2014: potilaan hyvä viskosuplementaatiovaste on jatkunut ja viimeisten parin vuoden aikana hän on saanut Synvisc One-injektioita 3-6kk välein. Mitään komplikaatioita hoidolle, esim. allergisia reaktioita ei ole kehittynyt ja toimintakyky on pysynyt tällä vaatimustasolla riittävänä.

Tilannepäivitys 12/2016: viskosuplementaatiohoitoa on jatkettu Synvisc One-injektioin ja tästä on ollut joka kerta jonkin verran apua liikuntakyvyn ylläpitämisessä. Komplikaatioita hoidolle ei ole tullut. Potilas toivoo hoitoa jatkettavan niin kauan kuin siitä on apua. 

Kaikki oikeudet pidätetään. Text and images – all rights reserved.