Potilaspalautteita

Kaikessa työssä olisi tärkeää luoda palautelinkki palvelun ja asiakastyytyväisyyden välillä. Mielestäni lääkärin työ ei tässä suhteessa ole suinkaan poikkeus. Rohkaisenkin kaikkia potilaita tuomaan esille näkemyksensä minulta saamaansa hoitoon, oli se sitten positiivista tai negatiivista. Vain tällä tavoin saadaan vähitellen hiottua hoitoa parempaan suuntaan. Tulen jatkossa julkaisemaan tällä palstalla kirjallisena saamiani potilaspalautteita, mikäli potilas näin toivoo ja antaa julkaisuluvan. Kiitos kaikille jo palautetta antaneille!

Olen toiminut Mehiläisessä yksityislääkärinä noin seitsemän vuoden ajan. Mehiläinen alkoi jossakin vaiheessa noiden vuosien aikana kerätä potilaspalautteita ja laskea niin sanottua NPS-lukua. Liitän alle myös tämän palautekyselyaineiston tulokset.

Kiitoksia vielä sinulle erittäin hyvästä ja perusteellisesta tutkimuksesta, kirjallisuuskatsauksesta sekä neurologin nopeasta konsultaatiosta. En ole ikinä elämässäni saanut näin asiakaslähtöistä, perusteellista, asiantuntevaa sekä hyvää palvelua terveydenhuoltoalalta. 5/5

Timo Katila

Olen 64 v. mieshenkilö, jouduin diabeteksesta johtuvasta, tulehtuneesta jalkahaavasta kahteen jalan ohitusleikkaukseen verenkierron parantamiseksi. Näiden leikkausten lisäksi tehtiin jalkaan isohkoa tulehdusalueen poistoa. Myöhemmässä vaiheessa poistokohtaan tehtiin ihonsiirto mikä ei onnistunut. Minulla oli onni, toista ihonsiirtoa suunniteltaessa päästä Lauri Collanin potilaaksi. Hän ottikin tapaukseni pikaisesti hoidettavaksi, ja suoritti erinomaisella ammattitaidolla toisen ihonsiirron erittäin onnistuneesti. Jatkohoitona käytettiin mm. alipainehoitoa. Huomionarvoista oli miten Lauri seurasi aktiivisesti hoidon edistymistä poikkeamalla useasti keskustelemassa hoidon tilasta, mahdollisista hoitovaihtoehdoista sekä kuuntelemassa minun tuntemuksiani potilaana. Näin sain tietää heti mitä oli suunnitteilla, tai mitä vielä voisi mahdollisesti tehdä hoidon parantamiseksi. Näitä keskusteluja ja käyntejä arvostin erittäin suuresti, varsinkin kun ne tapahtuivat normaalin lääkärikierron ulkopuolella ja olivat kahdenkeskeisiä. Tällainen aktiivisuus, tiedon välittäminen sekä potilaan tuntemuksien kuuntelu, johon harvoin terveydenhuollossa olen törmännyt, oli minulle henkisesti helpottavaa ja auttoi jaksamaan läpi erittäin pitkän sairaalassaoloajan. En siis ainoastaan arvosta Laurin erinomaista ammattitaitoa vaan, erityisesti myös hänen suhdettaan potilaaseen ja kokonaisvaltaista omistautumistaan työlle hyvän hoitotuloksen saavuttamiseksi.

Kiitollinen potilas Aarno Wennberg

Haluaisin kiittää hyvästä hoidosta. Minuun teki vaikutuksen se, että potilaalle annettiin puhelinnumero, josta saa tarvittaessa kirurgin kiinni. Tuli turvallinen olo, potilasta ei jätetä toimenpiteen jälkeen asian kanssa yksin vaan apua saa tarvittaessa. Myös se, että kysyit jälkeenpäin kuinka jalka voi, osoittaa mielestäni sen, että olet kiinnostunut siitä mitä teet ja mikä on tulos, eivätkä potilaat ole sinulle pelkkiä ns. liukuhihnatapauksia.

Jos vielä joskus tarvitsen kirurgia niin tiedän kenen puoleen käännyn. Suuret kiitokset.

Maritta Virola-Lehtinen

Haluamme kiittää saamastamme inhimillisestä ja tuloksellisesta hoidosta.Vaimoni Liisa sairastui vuonna 2007/2008 vakavasti. Sairaus oireili monin eri tavoin ja kohdistui vaihtelevasti eri elimiin. Häntä tutkittiin vuosia eri terveydenhuollon yksiköissä, niin terveyskeskuksessa, yksityisellä kuin yliopistosairaalassakin. Potilasasiakirjoja kertyi mapillinen. Diagnoosi oli epäselvä vuosien ajan. Eri oireita hoidettiin erillisinä sairauksina ja lääkemäärä vain lisääntyi koko ajan. Tilanne oli lohduton sillä hoitohan kohdistui pelkästään oireisiin, eikä mitenkään parantanut sairautta joka eteni koko ajan.
 
Jaksoit käydä sadat potilasasiakirjat läpi ja perehtyä kokonaisvaltaisesti tilanteeseen myös ulkomaisten potilasselostusten pohjalta. Päädyit harvinaiseen diagnoosiin johon oli kansainvälisten tutkimusten pohjalta saatavissa hoitoa, jota ei vielä oltu kokeiltu Liisalle. Päädyimme siihen, että hoitokokeilu oli vaimoni kohdalla täysin perusteltu siitäkin huolimatta että hoitoon sisältyisi riskejä. Hoitokokeilu aloitettiin toukokuussa
2014. Asetimme yhdessä hoidolle kolme tavoitetta ja lokakuussa 2014 tavatessamme pystyimme toteamaan, että ne kaikki oli saavutettu! Vaimoni oli päässyt eroon
kaikista seitsemästä säännöllisesti oireiden hoitoon käytetystä lääkkeestä ja on nyt jopa saanut työkykynsä takaisin. Elämä on taas kivutonta ja elämisen arvoista! Vaimoni on nyt päässyt jatkamaan tätä tehokasta hoitoa yliopistolliseen sairaalaan ja oireet ovat pysyneet kurissa.Haluamme kiittää Sinua sydämemme pohjasta saamastamme hoidosta!
 
Kari ja Liisa Lukkarinen

Yli 20 vuotta liikkumiseni oli vaikeaa työtapaturmasta johtuen. Kun kävin vastaanotollasi, perehdyit huolellisesti ja ajan kanssa tilanteeseeni. Määräsit tiettyjä apuvälineitä kokeiltavaksi. Mittatilauksena tehdyillä sopivilla apuvälineillä liikuntakykyni parani huomattavasti. Lisäksi tasapainoni parani selvästi. Elämänlaatuni koheni. Kiitos hyvästä ja asiantuntevasta hoidosta! 

Heikki Nyman

Graafissa näkyvät Mehiläisessä annetut NPS-arvosanat. Kaikkia ei näköjään voi koskaan miellyttää kun yksi kolmonenkin on mukaan päässyt!

Kirjallista NPS-palautetta.

Artikkeli päivitetty 13.11.2023.