Tutkinnot ja työkokemus

Vuosien aikana tulee luettua hyllymetreittäin kirjoja kannesta kanteen. 

Suomalainen lääkärin peruskoulutus kestää normaalin suunnitelman mukaisesti yhteensä 6 vuotta. Tämän jälkeen saa toimia lääkärinä esimerkiksi terveyskeskuksissa. Erikoislääkäritutkinto on kirurgian eri erikoisaloille samoin 6 vuoden mittainen ja koostuu pääosin työssä oppimisesta, mutta siihen sisältyy myös suullinen ja laaja kirjallinen tentti. Olen siis opiskellut kirurgiksi yhteensä 12 vuotta ja kaksi yliopistotutkintoa. Melko suuri osa materiaalista on englanninkielistä. Näiden lisäksi lääkärin tulee jatkuvasti huolehtia ammattitaitonsa ylläpitämisestä mm. tuoreita kansainvälisiä julkaisuita seuraamalla, jolloin potilaille pystytään tarjoamaan mahdollisimman hyvää ja ajanmukaista hoitoa. Suomessa tehdään myös korkeatasoista lääketieteen tutkimusta monilla eri erikoisaloilla.

Nykyiset tehtävät
Yksityislääkäri, Lääkäriasema Lauri (2013-)

Suomalaiset tutkinnot ja pätevyydet
2011 Kirurgian erikoislääkäri
2005 Laillistettu lääkäri
2002 Lääketieteen lisensiaatti

Aikaisempi työkokemus
12/2010-3/2018 Yksityislääkäri, tapaturmapäivystäjä, leikkaava lääkäri, Mehiläinen
6/2007-10/2014 Potilasvahinkoasiantuntija, Suomen potilasvahinkoapu Oy
10/2012-8/2014 Johtava lääkäri, Sunborn Saga Oy
1/2011-5/2012 Ortopedian osastonylilääkärin viransijainen, Loimaan aluesairaala
8/2010-1/2011 TYKS ortopediaan erikoistuva lääkäri viransijainen
3/2010-4/2010 TYKS jalkateräkirurgia erikoislääkärin viransijainen
6/2007-7/2010 TYKS yleiskirurgiaan erikoistuvan lääkärin virka
8/2005-4/2007 Kirurgiaan erikoistuva lääkäri, Salon sairaala
1/2005-5/2005 Anestesiaan erikoistuvan lääkärin sijaisuus
8/2004-10/2004 Sisätauteihin erikoistuvan lääkärin sijaisuus
8/2003-5/2004 Terveyskeskuslääkärin sijaisuus
1/2003-3/2003 Ilmavoimien lentäjävalintojen II vaiheen lääkäri
12/2002-7/2003 Suomen armeijan lääkärin tehtävät
5/2001-7/2001 Terveyskeskuslääkärin sijaisuus
6/2000-7/2000 Kuntoutuslääkärin sijaisuus

Julkaisut
1. Collan L, Kankare J, Mattila K: The biomechanics of the first metatarsal bone in hallux valgus – A preliminary study utilizing a weight bearing extremity ct.
Foot and Ankle Surgery 19(2013):155-161