Vakuutusyhtiöiden vallasta

Julkaistu kolumnina Turkulaisessa 23.10.2019.

Vakuutusyhtiöiden vallasta

Suomalaiset vakuutusyhtiöt ovat 2000-luvulla ottaneet vahvasti jalansijaa
terveyden- ja sairaanhoidossa joko ostamalla suuria osuuksia terveyden- ja
sairaanhoidon ketjuyrityksistä tai perustamalla omia terveyden- ja sairaanhoidon
toimipisteitä. Samaan aikaan sote-uudistuksessa veronmaksajan rahoja naitiin näiden
vakuutusyhtiömisteisten terveydenhuollon ketjuyritysten toimesta ja ilmassa lemuaa
edelleen sankka korruption löyhkä. Vakuutusyhtiöiden toimintaan kuuluu myös terveyden- ja sairaanhoidon yksiköistä kerättävä yksityiskohtainen sairaskertomusmateriaali ja sen hyödyntäminen vakuutusyhtiöiden toimintaprosesseissa. Vakuutuslääkäritoiminta on vakuutusyhtiöiden palkkalistoille otettujen lääkärien tekemää paperiasiantuntijatoimintaa, jossa otetaan kantaa mm. potilaalle maksettaviin korvauksiin ja muihin esille tuleviin asioihin. Paperiasiantuntijat voivat puuttua myös potilasta näkemättä hoitoon tai hoitopaikan valintaan jopa kesken
hoidon. Vakuutusyhtiöt tai suoraan niiden rahoittama Potilasvakuutuskeskus päättävät
vahingonkorvauksista potilasvahinkoasioissa.

Vakuutusyhtiöiden asema on poikkeuksellisen laaja. Vakuutusyhtiöt ovat nousseet
potilaiden hoitoketjussa määräävään asemaan: tänä päivänä ne päättävät itse
asiassa potilaan hoitopaikan ja siten hoitavan lääkärinkin, tuottavat palvelut joko
osittain tai yhteistyössä jonkin kumppaninsa kanssa, keräävät valtavia määriä
terveyden- ja sairaanhoidon tietoa asiakkaistaan ja lopulta päättävät kaikista
korvauksista ja kiista-asioissa ovat mukana päätöksenteossa. Ja kaikki tämä
tapahtuu lakisääteisesti. Vakuutusyhtiöiden asema muistuttaa siis hyvin läheisesti julkisen vallan käyttöä. Miten ihmeessä yksityiset yritykset ovat voineet päästä tällaiseen asemaan suomalaisessa yhteiskunnassa?

Edellä olevan pohjalta vakuutusyhtiöiden asemaa tulisi arvioida suomalaisessa
yhteiskunnassa kriittisesti ja erityisesti ottaa käsittelyyn vakuutusyhtiöiden toiminta
terveyden- ja sairaanhoidon sektorilla.