Jalkateräleikkausten tuloksista

Silmiini osui mielenkiintoinen ranskalainen julkaisu marraskuulta 2014 jalkaterän ja nilkan alueen leikkausten leikkaustuloksista.

Miksi tämä julkaisu on mielenkiintoinen ? Ensinnäkin sen takia, ettei suomalaisessa aineistossa tietääkseni vastaavaa tutkimusta ole koskaan tehty. Ja toisekseen siksi, että siinä tutkittiin yliopistosairaalassa tehtyjen elektiivisten jalkaterän ja nilkan alueen leikkausten leikkaustuloksia ja ne paljastuivat yllättävänkin kehnoiksi.

Joskus on niin, että halutaan tuoda esille yllättävänkin hyviä tuloksia ja kehutaan miten hienosti potilaat tutkimusta tehneessä yksikössä paranevat, rahaa säästyy ja kirurgien taito on erinomainen ja niin edelleen. Tällaiset turhankin hyviltä vaikuttavat julkaisut on luettava hyvin kriittisesti ja sama pätee niin kirurgisen hoidon kuin myös lääkehoidonkin puolella. Tämä alla referoitu julkaisu ei todennäköisesti kaunistele tuloksia.

Tutkimukseen valittiin vuosina 2009-2011 leikattuja nilkka- ja jalkateräpotilaita (yhteensä 260 potilasta). Vuoden kohdalla leikkauksesta potilaat puhelinhaastateltiin ja haastattelussa keskityttiin kiputilanteen arviointiin.

Tutkimustulokset vuoden kohdalla leikkauksesta:

-21% potilaista oli keskivaikea tai vaikea leposärky leikatussa alaraajassa (kivun voimakkuus >3 asteikolla 0-10)

-43%:lla potilaista oli keskivaikea tai vaikea kiputila leikatussa alaraajassa kävellessä (kivun voimakkuus >3 asteikolla 0-10)

-3%:lla potilaista oli neuropaattiseen kipuun sopiva kiputila

-leikkauksenjälkeinen voimakas kipu ja uusintaleikkaukset olivat tilastollisessa yhteydessä kroonistuneeseen keskivaikeaan tai vaikeaan kipuun vuoden kohdalla leikkauksesta

-jalkaterän ja nilkan alueen kroonistuneet kivut ovat yleisyydeltään samalla tasolla muihin ortopedisiin leikkauksiin verrattuna

-neuropaattinen kipu oli harvinaista

-etujalkaterän tai jalkaterän takaosan leikkauksilla ei ollut merkittävää eroa tässä aineistossa

Yhteenveto

Jalkaterän ja nilkan alueen leikkausten tulokset ovat tämän julkaisun mukaan siis kohtalaisen kehnot. Yli 40%:lla potilaista on vuoden kohdalla leikkauksen jälkeen kipua kävellessä ja joka viidennellä leposärkyä.

Lopuksi

On selvää että jalkaterän ja nilkan alueen leikkausta suunniteltaessa tulisi potilasvalinnan olla huolellista. Ensisijainen hoito tulisi kaikissa tapauksissa olla konservatiivinen ja leikkaushoitoa harkita vasta jos ongelma kroonistuu ja aiheuttaa päivittäistä haittaa. Kosmeettisia leikkauksia ei mielestäni tulisi tehdä lainkaan (esimerkiksi varpaitten suoristus ulkonäköseikkojen vuoksi). Oireetonta tai lieväoireista jalkaterää ei pitäisi mielestäni operatiivisesti hoitaa ja tämä tutkimus tukee tiukan potilasvalinnan linjaa.

Julkaisun tiedot

Remerand, Godfroid, Brilhault, Vourc´h, Druon, Laffon, Fusciardi: Chronic pain 1 year after foot surgery: epidemiology and associated factors.Orthop Traumatol Surg Res 2014 Nov;100(7):767-73.

Lue myös artikkeli jalkaterän vaivojen ennaltaehkäisystä.