Ajatuksia ahneudesta

Ahneuden määritelmä

Minusta ahneus pitää määritellä yksinomaan negatiivisena terminä, sillä ahneus ei ole koskaan hyvä ominaisuus tai hyvästä, niin kuin välillä kuulee seliteltävän. Ahneus on kokonaisuutena haitallista niin henkilötasolla kuin yhteisötasollakin. Ahneudella ei myöskään ole positiivisia terveysvaikutuksia.

Ahneus voi kohdistua useisiin eri asioihin, mutta yleisimmin se kohdistuu rahaan, omaisuuteen, valtaan tai asemaan. Ahne on valmis saavuttamaan tavoitteensa tavalla, joka on jossakin määrin tulkittavissa vilpilliseksi tai epäreiluksi. Ahne ei välitä muiden tarpeista tai tunteista manipuloidessaan asioita siten, että hän saavuttaa ahneutensa kohteen. Ahneelle ei silloin ole merkitystä sillä, millä keinoilla hän pääsee tavoitteeseensa. Ahneelle on ihan normaalia yrittää hieman vedättää asiakastaan siten, että esimerkiksi hän saa viallisesta tuotteestaan uutta vastaavan tai jopa sitäkin korkeamman hinnan viasta ilmoittamatta. Ahne on myös valmis räikeästi ylihinnoittelemaan antamansa palvelun tai tuotteen.

Kaikki eivät ole ahneita

Monet pitävät kaikkia elämässään menestyneitä henkilöitä ahneina. Ei se ole niin. Taloudellisen varmuuden saavuttaminen ahkeralla opiskelulla ja työnteolla ei ole negatiivinen asia, eikä se yksinään ole yllämainitun määritelmän mukaisesti ahneutta. Yrityksen luotsaaminen menestykseen ei aina ole ahneutta vaan liiketoimintaälyä. Jos taas näihin tarinoihin liittyy elementtejä, joissa asiakasta vedätetään tai muutoin ylilaskutetaan, tai käytetään hämäriä keinoja, epäilyttäviä hyväveli-verkostoja tai suoranaista korruptiota, aletaan täyttää ahneuden määritelmää. Tällaisessa tapauksessa tuotteen tai palvelun tarkoitus ei enää ole hyvä tuote tai korkealaatuinen asiakaspalvelu ja rehti kaupanteko vaan rahan nyhtäminen asiakkaalta tai kolmannelta osapuolelta.  

Olin kerran ostamassa käytettyä kumivenettä, josta oli ilmoitettu internetin myyntipalstalla. Menin paikan päälle katsomaan ja hakemaan venettä. Se oli käytetty ja ihan hyvän näköinen päältäpäin. Myyjä esitteli venettä ja näytti myös omistamansa ison purjeveneen siinä sivussa. Kerroin mihin tarkoitukseen kumivene tulisi ja muutoinkin avoimesti omista veneilysuunnitelmistani. Totesin että ostan kumiveneen hänen pyytämäänsä hintaan. Sitten tapahtui jotain todella erikoista: myyjä sanoi ettei minun oikeastaan kannattaisi sitä ostaa. Muutoinkin kuulemma käytettyjä kumiveneitä, joita on pidetty ulkona ei ehkä kannata ostaa, koska kumi voi olla hapertunutta ja ne alkavat helposti vuotaa. Olin tietoinen tästä riskistä ja halusin ostaa veneen siitä huolimatta koska tarvitsin sen. Lopulta hän kieltäytyi myymästä venettä, koska se vuotaa. Uskon, että jos hän olisi ollut ahne, hän olisi myynyt minulle vuotavan kumiveneen. Olin ostajana onnekas tavatessani viime kädessä rehellisen myyjän. Esimerkki havainnollistaa miten joudumme miettimään ahneuteen liittyviä asioita jokapäiväisessä elämässä. Mutta osalle meistä on hyvin vähän merkitystä sillä, mitä muut tuntevat, jolloin ahneus voittaa.

Ahneuden psykologiaa

Ahneuden taustalla saattaa olla tiedostamaton korvikeajattelu, jossa tyhjyyden ja merkityksettömyyden tunteet haudataan ahneuden kohteena olevan korvikkeen tavoittelun alle. Koko lyhyen elämämmehän ajan meitä varjostaa tieto kuolevaisuudestamme ja sitä tietoa koetamme pehmentää erilaisin keinoin. Mikäli emme koskaan pysähdy miettimään elämämme tarkoitusta ja päämäärää, kulttuurissamme niin voimakkaasti esillä olevista materialismin ja pinnallisuuden arvoista saattaa tulla meidänkin elämämme arvoja. Pidän tällaista kehitystä hyvin valitettavana. 

Mielenkiintoisinta on se ettei ahneudella tunnu olevan rajoja. Ei ole mitään päätepistettä, jolloin se loppuisi, tai mitään ikää, jolloin siitä automaattisesti päästäisiin eroon. Oman kokemukseni mukaan ahneuden riivaama ihminen ei pysäytä kierrettä, vaikka hän olisi saavuttanut kaikilla mittareilla mitattuna suuren omaisuuden tai valta-aseman – hänen täytyy saavuttaa lisää ja enemmän. Eikä keinoilla, joilla tavoitteeseen päästään, ole merkitystä. Hänellä ei siis ole varsinaista tavoitetta vaan yleisemmin sanottuna ahneudesta on tullut elämäntapa.

Ahneuden terveysvaikutuksista

Seuraavassa on ajatuksiani ahneuden terveysvaikutuksista. Tutkimustietoa tällaisista asioista ei tietääkseni ole olemassa, ja vaikka olisikin, asian tutkiminen on hyvin vaikeaa ja haasteellista ja tutkimusasetelmiin sisältyisi laajoja virhelähteitä. Siten maalaisjärjellä tehtävät johtopäätökset ovat järkevin tapa lähestyä asiaa. Haluan erottaa ahneuteen kolme eri tasoa: henkilötason – yhteisötason – valtiotason.

Henkilötasolla

Ahne toimintamalli henkilötasolla tulee esille erilaisilla tavoilla. Hän saattaa jättää velvoitteitaan maksamatta tai tehdä näpistyksiä tai varkauksia tai petoksen, joiden seuraukset tulevat myöhemmin aiheuttamaan ongelmia. Hän saattaa keskittyä ahneuden kohteen tavoitteluun välittämättä muitten ihmisten mielipiteistä. Hän saattaa ottaa suhteettomia riskejä päästäkseen tavoitteeseensa. Kaikki nämä heijastuvat sairausriskin kohoamisena. Toisaalta jos hän lopulta epäonnistuu tavoittelussaan, hänen mielenterveytensä on vaarassa. Ahneuden määritelmän mukaisesti hän katkaisee siltoja muihin ihmisiin, asiakkaisiin ja yhteistyötahoihin, koska toimintamallin epäreiluus yleensä paljastuu ennen pitkää. Ahneudella saavutettu taloudellisen tilanteen kohentuminen tai esimerkiksi suuren organisaation esimiesaseman saavuttaminen saattavat osittain korvata terveysriskin kohoamista, mutta ahneen toimintamallin jatkuessa riskit ovat kuitenkin koholla.

Henkilötason ahneus on yleistä yhteiskunnassamme. Toimintamallin terveyshaitat rajoittuvat todennäköisesti vain joidenkin tai joidenkin kymmenien yksilöiden tai yhteisöiden kannettavaksi.

Yhteisötasolla

Yhteisötasolla ahneus saa jo momenttia. Yrittäjällä voi olla kyse yksittäisten asiakkaiden vedättämisestä huonoja ja kustannustehottomia tai pilaantuneita tuotteita tai palveluita myymällä. Esimerkkejä ahneesta sijoitustoiminnasta on useita pyramidihuijauksista sijoituskoreihin, joiden kurssikehitystä vastaan tuotteita myynyt pankki on aktiivisesti pelannut. Terveydenhuoltoalalla jotkin kansainväliset lääkeyhtiöt ovat saaneet tuomioita vilpillisestä markkinoinnista. Ahneesti toimivien hyväveli-verkostojen ja piilokorruption tukemana ahneet yritykset kanavoivat omaisuuttaan valtamerten taakse maihin, joissa verorasite on minimoitu ja jopa hallituksiin voidaan vaikuttaa lahjonnalla. Elämme kulttuurissa jossa ahneutta pidetään paikoin jopa hyvänä, tai sille yritetään hakea oikeutusta. Kun on saatu vaikkapa miljoonien voitot kvartaalissa, pitäisi vielä saada paljon enemmän, ja se on yleensä mahdollista asiakkaita vedättämällä tavalla tai toisella, esimerkiksi myymällä kehnolaatuisempaa tuotetta kuin osattaisiin valmistaa. Greed is good? Ei ole.

Yhteisötason ahneus on yleistä yhteiskunnassamme. Toimintamallin terveyshaitat sijoittuvat todennäköisesti joidenkin satojen tai tuhansien tai satojen tuhansien yksilöiden tai yhteisöiden kannettavaksi. Erilaiset yksittäiset ympäristörikokset ovat usein yhteydessä yhteisötason ahneuteen.

Valtiotasolla

Ahneus saa valtiotasolla esiintyessään aikaan ihmiskunnan historian suurimmat ongelmat, sillä tällöin ahne toimintatapa saa yhteiskunnan suurimman koneiston käyttöönsä. Valtion koneisto unohtaa tehtävänsä kansalaisten palvelijana ja alkaa toimia ahneen valtavan laajan liikeyrityksen tavoin. Tavoitteena saattaa olla, että kaikki saatavissa olevat tulovirrat kanavoidaan ensin valtiolle. Tähän päästään puuttumalla vahvasti ja lakiin pohjautuen yksilön taloudelliseen vapauteen. Valtiotason ahneudelle on myös tyypillistä kansalaisten muiden oikeuksien polkeminen. Valtiotasolla ahneus voi johtaa syvään ja pitkäkestoiseen taloudelliseen lamaan tai alisuoriutumiseen. Vaikeissa tapauksissa korruptio on laajaa ja järjestelmä rakentuu viime kädessä hyväveli-verkostojen ja korruption varaan. Ihmisoikeusrikkomukset saattavat olla systemaattisia, ja oikeuslaitosta voidaan käyttää rikkomusten toimeenpanijana. Ihmisoikeusrikkomuksiin voi sisältyä kokonaisten kansanosien tai kansojen alistaminen tai jopa tuhoaminen. Ekokatastrofit ovat laajimmat maailman historiassa, sillä resursseja käytetään holtittomasti ja lyhytnäköisesti voitontavoitteluun. Pahimmassa tapauksessa ahneus voi johtaa kansainväliseen kriisiin, muiden valtioiden vastatoimiin ja jopa sotaan tai maailmansotaan.

Valtiotason ahneus on maailmassa yleistä. Toimintamallin terveyshaitat sijoittuvat satojen tuhansien tai miljoonien yksilöiden tai yhteisöiden kannettavaksi. Erilaisten ekokatastrofien jäljet saattavat jäädä pysyviksi.

Ahneus on huono elämänfilosofia

Kuten edellä on todettu, ahneus on lähtökohtaisesti destruktiivinen elämänfilosofia ja sen pahempaa tuhoa se saa aikaan, mitä suuremmassa organisaatiossa sitä vaalitaan. Valtiotason ahneus on ollut yksi maailmanhistorian suurimpien tragedioiden taustatekijä. Eikä liene kenellekään suuri yllätys, että näin on myös tulevaisuudessa.

Siteeraan lopuksi vielä Albert Einsteinia: ”The value of a man should be seen in what he gives and not in what he is able to receive.” eli ”Ihmisen arvo pitäisi mitata sillä, mitä hän antaa, eikä sillä, miten paljon hän kykenee saamaan.”