Yrittäjä, pidä huolta itsestäsi!

Yritysten ja yrittäjän elämä ei aina ole pelkkää nousujohteista rentoa tuloskehitystä, vaan sinne voi mahtua monenlaistakin kuoppaa ja kompastumista ja laajaakin ahdistusta matkan varrella. Koska yrittäjyys on enemmänkin elämäntapa ja siihen usein satsataan ei vähempää kuin koko elämä, yrittäjiltä siksi vaaditaankin tavanomaista runsaampia psyykkisiä voimavaroja.

Olen tutustunut viime vuosina moneen heikossa fyysisessä ja psyykkisessä kunnossa olevaan yrittäjään, joiden yritykset kyllä ovat menestyneet hyvinkin, mutta se on valitettavan monella tapahtunut yrittäjän terveyden kustannuksella. Talouskehitys ei siis todellakaan kulje käsi kädessä onnellisuuden kanssa, vaan kaikilla asioilla on aina kääntöpuolensa. Pyrin tässä artikkelissa tuomaan esille joitakin yrittäjyyteen liittyviä ajatuksiani yrittäjien terveydestä.

Alku on usein hyvin haasteellinen

Yrittäjyyden alkutaipaleella paineen määrä voi olla valtava. Stressiä, ahdistusta, jatkuvaa vastikkeetonta työntekoa, suunnittelua, organisointia, erilaisten liikeideoiden kokeilua; kaikki tämä samaan aikaan kun yrittäjän pitäisi huolehtia itsestään ja jaksamisestaan. Sitten vasta kun yritys alkaa ottaa tuulta purjeisiinsa ja mennä hyvin, taloudellinen ja pärjäämiseen liittyvä ahdistus voi vähän helpottaa, tällöin kuitenkin tulee uudenlaisia haasteita tilalle. Tutkimusten mukaan valtaosa aloittavista yrityksistä epäonnistuu ja joidenkin arvioiden mukaan jopa 95% aloittaneista yrityksistä alittaa selvästi alkuperäiset tavoitteensa.

Usein aloittavat yrittäjät ovatkin sellaisessa puristuksessa, että joutuvat laiminlyömään terveytensä yrityksen menestymisen eteen. He syövät huonosti. Heidän fyysinen kuntonsa heikkenee. He nukkuvat huonosti. He laiminlyövät sosiaalisia suhteitaan. Tämä kaikki johtaa vuosia jatkuessaan varmasti sairastumisriskin nousuun.

Eräs nuori yrittäjä hakeutui toistuvasti lääkäriin yrityksensä perustamisen jälkeen yöllisten sydämentykytysten ja rintatuntemusten vuoksi. Mitään ei koskaan tutkimuksissa löytynyt. Syy oli todennäköisesti yrityksen alkuvaiheeseen ja pärjäämiseen ja epävarmuuteen liittyvä voimakas stressi. Oire helpottui kun yrityksen toiminta alkoi lopulta hahmottua ja liikevaihto lähti kasvuun. Yöunikin parani tässä vaiheessa selvästi.

Noususuhdanteessa

Yrityksen tuloksen lähtiessä nousuun alkuvaikeuksien jälkeen, voisi ajatella että yrittäjä alkaa voida hyvin. Näin ei kuitenkaan usein ole, vaan ahdistus vaihtuu työnarkomaniaksi. Yhtäkkiä on kädet täynnä töitä ja oma päivä alkaa venyä pitemmäksi ja pitemmäksi. Öitä nukutaan huonosti kun mietitään ja suunnitellaan asioita, päivisin stressin määrä kasvaa tuloksen paranemisesta huolimatta. Ollaan putkessa, jolloin herkästi kaikki muu unohtuu, tehdään hyvää tulosta ja kaikki muu voidaan unohtaa, koska liikevaihdon kasvu on riittävä syy laiminlyödä kaikki muut elämän osa-alueet. Mutta tällaisella menestyksellä voi olla hintansa.

Erään yrittäjän toiminta lähti ison sopimuksen myötä voimakkaaseen kasvuun. Hän ei enää pystynyt nukkumaan öitään kunnolla, koska päässä pyörivät kaikki seuraavien päivien organisointiin liittyvät haasteet. Henkilökuntaa oli palkattu paljon lisää, ja tämä aiheutti suurta stressiä – yrittäjä ei enää voinut olla varma työn laadusta tai siitä, pärjätäänkö niissä aikatauluissa, joita saatu iso projekti vaati. Hän haki stressiin ja unettomuuteen helpotusta alkoholista ja unilääkkeistä. Vuosia myöhemmin hän kärsii edelleen liiallisesta alkoholin käytöstä, jolla on suuri vaikutus hänen toimintakykyynsä.

Laskusuhdanteessa

Taloudellinen laskusuhdanne iskee aika ajoin moukarin lailla laajalle rintamalle erilaisia yrityksiä. Liikevaihdon kehitys alkaa olla yhä haasteellisempaa, irtisanomiset muuttuvat usein ainoaksi ratkaisuksi ja tuloksentekopaine johdossa ja itse yrittäjällä on yhä kovempaa.

Yrittäjän eräänä psyykkisenä ongelmana on usein se, että hän on saattanut satsata yritykseensä kaikkensa: yritykseen sijoittamansa pääoman, usein oman koko valveillaoloaikansa aamusta iltaan vuosien tai vuosikymmenien ajan ja joskus jopa koko henkilökohtaisen omaisuutensa. Kun yritys on toiminut niin kuin on odotettukin, eli se on tuottanut jopa voittoa yrittäjälle, on kaikki vielä ollut periaatteessa hyvin ja hallittavissa. Sitten kun laskusuhdanteen tai muun syyn johdosta tilanne alkaa heikentyä, jo äärimmilleen viety yrittäjän työpanos tai kyvyt eivät enää riitäkään. Pitäisi lisätä sitä jota ei enää voi lisätä. Tällöin yrittäjällä on suuri riski palaa loppuun. Toisaalta kun yritykseen on satsannut kaikkensa, jopa perheensä laiminlyönnin kustannuksella, on kynnys periksi antamiseen ja lopettamiseen äärimmäisen korkea. Yrittäjä saattaa myös arvioida elämäänsä ja itseään yrityksen menestyksen kautta ja kokee syvää epäonnistumista jos yrityksen toiminnassa tapahtuu heikkenemistä.

Pahoinvoinnin noidankehä on siis valmis – yrittäjä on siis alkanut ajatella itseään yrityksensä peilikuvana – jos yrityksellä menee huonommin kuin aiemmin, menee huonosti myös itse yrittäjällä. Tämä siitäkin huolimatta, että taloudellisen laskusuhdanteen todelliset syyt ovat oikeasti jossain aivan muualla kuin yksittäisen yrittäjän vaikutuspiirissä.

Muista huolehtia itsestäsi ja yksityiselämästäsi

Jääräpäisen yrittäjän saattaa pysäyttää ajattelemaan kokonaisuutta vasta voimakas epäonnistuminen, joka kriisiyttää kokonaistilanteen. Tällöin ainoana mahdollisuutena on pysähtyminen ja henkinen kasvu. Yrittäjä huomaa tällöin yllätyksekseen, että vaikka yhtiöllä ei olekaan mennyt hyvin, elämä silti jatkuu. Puoliso silti rakastaa häntä. Hän huomaa, että vaikka on saattanut laiminlyödä lapsiaan vaikeuksissa olevan yrityksensä vuoksi, lapset silti rakastavat häntä. Koira rakastaa häntä aivan kuten ennenkin. Vanhoja kavereitakin on mukava tavata.

Älä siis koskaan anna yritystoimintasi viedä sinua kokonaan pois itseltäsi, perheeltäsi ja tärkeimmiltä ystäviltäsi. Mikäli yritys ajautuu laskusuhdanteeseen, voivat lähimpäsi olla tärkeimmät psyykkiset lisävoimavarasi sillä hetkellä, puhumattakaan kriisitilanteesta. Kiire on itse asiassa yrittäjän oma valinta – pyri myös välttämään tilannetta, jossa sinun on pitkäkestoisesti pakko tehdä sitä tai tätä tai ylipitkiä työpäiviä vain sen vuoksi että yhtiön etu tai liian optimistiset kasvutavoitteesi sitä vaativat. Älä ole liian ahne. Henkisessä puristuksessa saattaa nopeasti palaa loppuun, jos ei osaa valita mitä tekee ja milloin ja kuunnella elimistönsä herkkiä merkkejä väsymisestä. Pitkää työpäivää voi myös tehdä sisäisestä innostuksesta, kuten yrityksen alkuvaiheessa, silloin kun suurella innostuksella rakennettiin alkavaa yritystoimintaa vailla tietoa tulevaisuudesta tai edes siitä tuleeko koko jutusta mitään. Tällaisella psykologisella asennoitumisella on valtava vaikutus jaksamiseen.

Mikäli yrittäjä antautuu pelkästään pinnallisten arvojen armoille, esimerkiksi pelkkään ahneeseen voiton- ja tuloksen tavoitteluun, häviää yrityksen hitaasta kehittämisestä se kutsumus tai motivaatio, joka siinä alun perin oli. Tämän aistivat myös asiakkaat. Pelkkä ahneus on huono isäntä, sillä ei ole rajoja. Yrittäjän pitää osata rajata markkinatilanteeseen, omaan fyysiseen ja henkiseen kapasiteettiin ja elämäntilanteeseen sopivat tavoitteet. Kukaan ei voi tai jaksa tehdä työtä esimerkiksi viittä vuotta ilmaan yhtään oikeata lomapäivää, siitä sairastuu.

Huolehdi fyysisestä kunnostasi säännöllisesti urheilemalla. Syö järkevästi. Huolehdi psyykkisestä kunnostasi siten kuin parhaiten osaat. Arvioi omat psyykkiset voimavarasi. Älä tee sitä virhettä, että päästät itsesi rapistumaan samalla kun luotsaat yritystäsi menestykseen. Pysähdy aika ajoin miettimään kokonaisuutta. Pysähdy ajoittain myös silloin kun yrityksessäsi menee lujaa. Työnteossakaan määrä ei aina korvaa laatua. Valikoi tarkemmin mitä teet ja miten paljon mihinkin aikaa käytät, ja mitkä asiat voi joku toinen tehdä. Kiire on sinun oma valintasi.

Vältä ehdottomasti ajautumasta häiriintyneeseen ajatusketjuun, jossa yrityksen nettotulos on sama asia kuin oma henkilökohtainen hyvinvointisi. Nolla enemmän tai vähemmän vuosituloksessa ei varmasti paranna sinun hyvinvointiasi 10-kertaiseksi tai tiputa sitä kymmenesosaan. Pysähdy arvioimaan kokonaisuutta. Älä ole liian ahne töiden ja tavoitteiden suhteen. Muista että sinä ohjaat yritystäsi eikä yrityksesi sinua.

Tavoite on päästä hyvinvoivana päämäärään, eikä kenenkään terveyden tai ihmissuhteiden uhraaminen yritystoiminnan eteen. Huolehdi siis hyvinvoinnistasi ja pidä itsestäsi jatkuvasti huolta, yhtä hyvin kuin pidät yrityksestäsi. Muista, että sinun ehdottomasti tärkein voimavarasi olet sinä itse.

 

 

Onko elämä liian haasteellista ja vaikeaa?

Vastaanotolleni on tullut viimeisen vuoden aikana ehkä tavanomaista useammin loppuunpalaneen näköisiä yrittäjiä, depressiivisiä vanhuksia ja alavireisiä, eksyksissä olevia nuoria aikuisia. Käynnin syynä on saattanut olla ihan jokin muukin asia, mutta potilaan asiaan syvennyttäessä terveydenhuoltohenkilökunta näkee usein paljon muutakin ihmisissä kuin vain senhetkisen ongelman. Onko elämä oikeasti liian haasteellista?

Elämä on joskus hyvin vaikeaa jokaiselle meistä

Jokaiselle ihmiselle tulee elämässään eteen tilanne, jolloin tuntuu siltä että matto on todellakin vedetty jalkojen alta. Tämä tilanne voi tulla äkillisesti esimerkiksi sairauden, ihmissuhdemuutosten, lähisukulaisten menehtymisen, taloudellisten vaikeuksien tai ihan vaan omien voimavarojen loppumisen tai syvän epäonnistumisen tunteen vuoksi. Tällaiset hetket kuuluvat jokaisen ihmisen elämään erottamattomasti ja niistä pääsee kyllä yli. Pohjalla käyminen on aina vaikea kokemus, mutta siitä voi ja pitää nousta jaloilleen.

Kun olemme mistä tahansa syystä niin vaikeassa tilanteessa, ettemme pysty enää jotakin asiaa mitenkään muuttamaan paremmaksi, meidän on itse muututtava ja hyväksyttävä nykyiset olosuhteet. Miksi muuttuminen ja hyväksyminen on sitten niin vaikeaa ? Kysehän siinä on ajattelutavan muuttamisesta ja sen hyväksymisestä, että jokin edellämainittu asia on huonommin tai selvästi eri tavoin kuin aiemmin. Ei se vaadi mitään muuta: jos pystyt muuttumaan ja hyväksymään uuden tilanteesi pääset varmasti epätoivosta ja itsesäälistä ja toimintakykysi palaa.

Lyhyt hyväksymisprosessi

1. Elämän tavoitteiden ja tarkoituksen palauttaminen mieleen

Oman elämäsi tarkoitus – mikä se on? Jos se on päässyt unohtumaan tai nykytilanteessasi et enää voi aiempia tavoitteitasi käyttää, määritä ne uudelleen. Ei kenenkään elämää voi etukäteen suunnitella tai olettaa että vanhat tavoitteet riittäisivät koko elämän matkalle, niitä pitää aika ajoin päivittää ja nyt sinulla on se hetki. Kun taas tiedät mihin olet menossa, ei kompastuminen tai este tällä pitkällä matkalla tarkoita muuta kuin vauhdin hidastumista tai kiertotien etsimistä.

2. Luovuttaminen ei ratkaise itse ongelmaa

Ongelman edessä luovuttaminen ei johda yhtään mihinkään eikä epätoivon hetkellä periksi antaminen helpota oloa yhtään. Jonkinlainen ratkaisu kaikkiin asioihin on löydettävissä ja kaikki esteet voidaan kiertää. Jos ihminen olisi luotu luovuttajaksi, niin ihmiskunta olisi kuollut ajat sitten sukupuuttoon. Mutta toisin on käynyt – ihmisiä alkaa olla joidenkin mielipiteiden mukaan jo aivan liikaa – taidamme oikeasti olla siis liiankin hyviä keksimään selviytymiskeinoja vaikeissa tilanteissa. Älä päästä itseäsi vajoamaan pysyvästi epätoivoon – muista aina, että ihminen pysyy toimintakykyisenä viikkoja ilman ruokaa, päiviä ilman vettä mutta ei minuuttiakaan ilman toivoa.

3. Aika parantaa haavat

Äkillinen elämäntragedia mistä tahansa syystä aiheuttaa vaikeimmat tunteet heti kun asia on tapahtunut; ajan mittaan masennus ja paha olo varmasti helpottavat. On täysin normaalia reagoida tilapäisellä masennuksella elämäntilanteen muuttumiseen tai epäonnistumiseen. Sillä tavoin ihminen on rakennettu.

4. Hyväksy itsesi totuudenmukaisesti

Vaatii rohkeutta analysoida ja hyväksyä itsensä sellaisena kuin on – vahvuuksineen ja heikkouksineen. Kaikilla meillä on ihan varmasti omat vahvuutemme ja heikkoutemme. Elämän juju onkin siinä, että osaat määritellä omat vahvuutesi ja heikkoutesi ja hyödyntää niitä mahdollisimman hyvin. Jos et osaa tulkita omaa itseäsi totuudenmukaisesti ja määrittää heikkouksiasi ja vahvuuksiasi, on valitettavan todennäköistä, että joudut uudelleen elämässäsi vaikeaan tilanteeseen. Jotkut epäonnistuvat jatkuvasti. Opi sinä jo tällä kerralla – tunnista heikkoutesi ja vahvuutesi ja kehitä niitä.

5. Opi vaikeuksistasi

Vaikeassa tilanteessa olevalla on näköpiirissään vain vähän hyvää. Siinä hetkessä on kuitenkin mahdollisuus oppimiseen ja henkiseen kasvuun. Käytä tilanne hyväksesi, äläkä jätä hyödyntämättä vaikeaa hetkeä – opi siitä mahdollisimman paljon. Ja tee tarvittavat muutokset elämässäsi. Kivun lievityttyä vaikea kokemus muokkaa sinusta vahvemman ja kehittyneemmän persoonan. Vaikeat elämänkokemukset avaavat silmämme ja opimme empaattisemmiksi ja myötätuntoisemmiksi muita ihmisiä ja etenkin muita vaikeassa tilanteessa olevia kohtaan. Ja opimme arvostamaan myös niitä jotka ovat nousseet samanlaisista vaikeuksista huolimatta menestykseen.

6. Hyväksy elämäntilanteesi

Maailmassa on aina joku, joka on juuri samanlaisessa tilanteessa kuin sinä, eikä ole lainkaan masentunut tai epätoivoinen tai toimintakyvytön, vaan eteenpäinpyrkivä ja tavoitteellinen. Analysoi itseäsi ja sitä mitä sinulla on ja mihin kuulut. Mitä sinä arvostat itsessäsi? Entä ihmissuhteissasi? Tai yhteisössäsi? Analysoi myös sitä, mitä sinä et arvosta. Opi hyväksymään itsesi sellaisena kuin olet. Opi hyväksymään elämäntilanteesi sellaisena kuin se on. Tee tarvittavia muutoksia toimintatapoihisi tilanteen vaatimalla tavalla, mutta hyväksy epäonnesi ja se tosiasia, että välillä me kaikki kompastumme elämässä. Kun tämä hyväksyminen on tapahtunut, siirrä katseesi eteenpäin ja lähde määrätietoisesti tavoittelemaan päivittämiäsi tavoitteita.

Jos sinä olet tällaisessa vaikeassa tilanteessa juuri nyt, kerro siitä jollekulle ja pura sillä tavoin painolastiasi. Kyllä se vaan helpottaa oloa jos saa jollekulle vaikeasta asiasta kertoa. Älä ota tai jätä kantaaksesi turhia taakkoja. Kaikesta mikä ei tapa on ihminen selvinnyt aiemminkin ja tulee selviämään jatkossakin – etkä sinä ole tästä säännöstä mikään poikkeus ! 

 

 

Jalkateräleikkausten tuloksista

Silmiini osui mielenkiintoinen ranskalainen julkaisu marraskuulta 2014 jalkaterän ja nilkan alueen leikkausten leikkaustuloksista.

Miksi tämä julkaisu on mielenkiintoinen ? Ensinnäkin sen takia, ettei suomalaisessa aineistossa tietääkseni vastaavaa tutkimusta ole koskaan tehty. Ja toisekseen siksi, että siinä tutkittiin yliopistosairaalassa tehtyjen elektiivisten jalkaterän ja nilkan alueen leikkausten leikkaustuloksia ja ne paljastuivat yllättävänkin kehnoiksi.

Joskus on niin, että halutaan tuoda esille yllättävänkin hyviä tuloksia ja kehutaan miten hienosti potilaat tutkimusta tehneessä yksikössä paranevat, rahaa säästyy ja kirurgien taito on erinomainen ja niin edelleen. Tällaiset turhankin hyviltä vaikuttavat julkaisut on luettava hyvin kriittisesti ja sama pätee niin kirurgisen hoidon kuin myös lääkehoidonkin puolella. Tämä alla referoitu julkaisu ei todennäköisesti kaunistele tuloksia.

Tutkimukseen valittiin vuosina 2009-2011 leikattuja nilkka- ja jalkateräpotilaita (yhteensä 260 potilasta). Vuoden kohdalla leikkauksesta potilaat puhelinhaastateltiin ja haastattelussa keskityttiin kiputilanteen arviointiin.

Tutkimustulokset vuoden kohdalla leikkauksesta:

-21% potilaista oli keskivaikea tai vaikea leposärky leikatussa alaraajassa (kivun voimakkuus >3 asteikolla 0-10)

-43%:lla potilaista oli keskivaikea tai vaikea kiputila leikatussa alaraajassa kävellessä (kivun voimakkuus >3 asteikolla 0-10)

-3%:lla potilaista oli neuropaattiseen kipuun sopiva kiputila

-leikkauksenjälkeinen voimakas kipu ja uusintaleikkaukset olivat tilastollisessa yhteydessä kroonistuneeseen keskivaikeaan tai vaikeaan kipuun vuoden kohdalla leikkauksesta

-jalkaterän ja nilkan alueen kroonistuneet kivut ovat yleisyydeltään samalla tasolla muihin ortopedisiin leikkauksiin verrattuna

-neuropaattinen kipu oli harvinaista

-etujalkaterän tai jalkaterän takaosan leikkauksilla ei ollut merkittävää eroa tässä aineistossa

Yhteenveto

Jalkaterän ja nilkan alueen leikkausten tulokset ovat tämän julkaisun mukaan siis kohtalaisen kehnot. Yli 40%:lla potilaista on vuoden kohdalla leikkauksen jälkeen kipua kävellessä ja joka viidennellä leposärkyä.

Lopuksi

On selvää että jalkaterän ja nilkan alueen leikkausta suunniteltaessa tulisi potilasvalinnan olla huolellista. Ensisijainen hoito tulisi kaikissa tapauksissa olla konservatiivinen ja leikkaushoitoa harkita vasta jos ongelma kroonistuu ja aiheuttaa päivittäistä haittaa. Kosmeettisia leikkauksia ei mielestäni tulisi tehdä lainkaan (esimerkiksi varpaitten suoristus ulkonäköseikkojen vuoksi). Oireetonta tai lieväoireista jalkaterää ei pitäisi mielestäni operatiivisesti hoitaa ja tämä tutkimus tukee tiukan potilasvalinnan linjaa.

Julkaisun tiedot

Remerand, Godfroid, Brilhault, Vourc´h, Druon, Laffon, Fusciardi: Chronic pain 1 year after foot surgery: epidemiology and associated factors.Orthop Traumatol Surg Res 2014 Nov;100(7):767-73.

Lue myös artikkeli jalkaterän vaivojen ennaltaehkäisystä.