Lääkärin vala

Vakuutan kunniani ja omantuntoni kautta pyrkiväni lääkärintoimessani palvelemaan lähimmäisiäni ihmisyyttä ja elämää kunnioittaen. Päämääränäni on terveyden ylläpitäminen ja edistäminen, sairauksien ehkäiseminen sekä sairaiden parantaminen ja heidän kärsimystensä lievittäminen.

Työssäni noudatan lääkärin etiikkaa ja käytän vain lääketieteellisen tutkimustiedon tai kokemuksen hyödyllisiksi osoittamia menetelmiä. Tutkimuksia ja hoitoja suositellessani otan tasapuolisesti huomioon niistä potilaalle koituvan hyödyn ja mahdolliset haitat.

Pidän jatkuvasti yllä korkeaa ammattitaitoani ja arvioin työni laatua.

Suhtaudun kollegoihini kunnioittavasti ja annan heille apuani, kun he potilaita hoitaessaan sitä pyytävät. Rohkaisen potilaitani kysymään tarvittaessa myös toisen lääkärin mielipidettä.

Kunnioitan potilaani tahtoa. Pidän salassa luottamukselliset tiedot, jotka minulle on potilaita hoitaessani uskottu. Täytän lääkärin velvollisuuteni jokaista kohtaan ketään syrjimättä enkä uhkauksestakaan käytä lääkärintaitoani ammattietiikkani vastaisesti.

 

Hippokrateen vala

Minä vannon Apollonin, lääkärin, kautta ja Asklepioksen ja Hygieian ja Panakeian ja kaikkien jumalten ja jumalattarien kautta, kutsumalla heidät todistajiksi, että tulen kykyni ja harkintani mukaan täyttämään tämän valan ja kirjallisen sitoumuksen.

Tulen pitämään vanhempieni arvoisena sitä, joka on opettanut minulle tämän taidon, ja jakamaan hänen kanssaan elatukseni, ja hänen tarvitessaan apua tulen sitä antamaan. Hänen poikiaan olen pitävä veljinäni ja opettava heille, mikäli he niin haluavat, tämän taidon ilman palkkaa ja sopimusta. Opastusta ja luentoja ja kaikkea muuta opetusta olen antava pojilleni ja opettajani pojille sekä niille oppilaille, jotka ovat sitoutuneet kirjallisesti ja valallisesti lääkärilakiin, mutta en kenellekään muulle.

Elintapoja koskevia ohjeita tulen käyttämään sairaiden hyväksi kykyni ja harkintani mukaan: tulen torjumaan kaiken, mikä voi olla vahingoksi ja vääryydeksi. En tule antamaan kenellekään kuolettavaa myrkkyä, vaikka minulta sellaista pyydettäisiin, enkä neuvoa sellaisen valmistamiseen. Enkä tule antamaan naiselle sikiötä tuhoavia aineita.

Puhtaasti ja hurskaasti olen viettävä elämääni ja harjoittava tointani.

En tule leikkaamaan veitsellä, en edes rakkokivistä kärsiviä, vaan luovutan sen tehtävän niille, jotka sellaista tointa harjoittavat.

Niihin taloihin, joissa käyn, menen auttaakseni sairaita, tekemättä tahallisesti mitään vääryyttä ja vahinkoa sekä pidättyen rakkaudesta naisten ja miesten, vapaiden ja orjien kanssa.

Mikäli parannustyössäni tai sen ulkopuolella ihmisten keskuudessa näen tai kuulen sellaista, mitä ei pidä levitettämän, vaikenen ja pidän sitä salaisuutena.

Jos täytän tämän valan enkä riko sitä, sallittakoon minun nauttia sekä elämästä että taidostani kaikkien ihmisten ikuisesti arvostamana. Mutta jollen sitä pidä, vaan teen väärän valan, tapahtukoon päinvastoin.

(Suomentanut Heikki Solin)

Potilassuhteesta ja lääkärin työstä

Potilassuhde syntyy silloin kun potilas hakeutuu lääkärin vastaanotolle ja jatkuu sellaisena vähintäänkin hoidon päättymiseen saakka. Potilaan hoidossa tulee mielestäni erityisesti huomioida potilaan oikeudet ja huolehtia riittävästä yhteisymmärryksestä hoitolinjoja mietittäessä. Tämä mm. sen vuoksi ettei lääketiede ole sellaista, että voitaisiin tehdä joku yleispätevä käypä hoito-suositus joka tilanteeseen. Lääkärin työ on lääketieteellisen tutkimuksen tuottaman tiedon arviointia ja soveltamista, joka päivä ja jokaisen potilaan kohdalla. Jopa täsmälleen samanlaista sairautta tulee hoitaa erilaisilla potilailla eri tavoin — niin se vain on. Ja hyvä lääkäri osaa valita kunkin potilaan kohdalla sen parhaan tavan hoitaa juuri tätä potilasta.

Potilaan kohtaaminen lääkärin vastaanotolla on myös taitolaji. Esimerkiksi pelkkä aikatekijä voi estää asioiden selviämisen. Pidin joskus terveyskeskuslääkärin sijaisena toimiessani joka päivä vastaanottoa, jossa ajat oli laitettu 15 minuutiksi potilasta kohden. Parhaimmillaan tai pahimmillaan tuossa 15 minuutissa ehdittiin vanhukselta ottaa vaatteet pois. Sellaista lääkärintyötä, jossa on jatkuva kiire ja asioita jää kiireen vuoksi hoitamatta, ei mielestäni tulisi taloudellisten näkökohtien pakottamana tarjota. Nykypäivän trendi kuitenkin on se, että pyritään tuottamaan palvelut mahdollisimman halvalla – eikä tälle trendille näy loppua.

Pidän lääkärin työstä. Toisaalta olen luonteeltani melko perfektionisti ja se asettaakin haasteen – minulle. Tavoitteeni lääkärinä on tarjota potilaalle mahdollisimman korkeatasoista hoitoa kaikissa tilanteissa. Pyrin hoitamaan kaikki potilaani niin hyvin kuin osaan, toisaalta tunnen myös omat rajoitteeni. Jotkin asiat hoitaa joku toinen vielä paremmin ja silloin kannattaakin konsultoida. Mielestäni ns. toiset mielipiteet ovat potilaan etu kaikissa tilanteissa, etenkin silloin jos hoitoratkaisuihin vaikuttavat seikat eivät ole sataprosenttisen selviä.